mt:s ima najpovoljniji tarifni paket za gluve osobe

Mobilna Telefonija / 27. 09. 2013. / Bloger:

Osobe sa oštećenim sluhom se putem telefona sporazumevaju sa drugim osobama slanjem SMS poruka. Poređenjem tarifnih paketa domaćih mobilnih operatora, došli smo do odgovora da mt:s ima najbolji tarifni paket za gluve osobe.

znakovnijezik

Kompanija mt:s je osobama sa oštećenim sluhom namenila tarifni paket koji sadrži 300 SMS poruka za 120 dinara mesečne pretplate.

Koja dokumenta treba priložiti pri sklapanju ugovora u nekoj od mt:s poslovnica?

  • Original ili overenu kopiju rešenja o telesnom oštećenju od 70% za korisnike koji imaju takvo rešenje (Rešenje penzijskog invalidskog osiguranja)
  • Korisnici koji nemaju rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90 dB
  • Školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju Ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju
  • Važeću ličnu kartu

Aktivacija kartice je besplatna, a prepaid korisnicima koji imaju pravo na ovu tarifu omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja.

U cilju korporativne odgovornosti, u saradnji sa Udruženjem tumača lica oštećenog sluha Srbije, radnici u beogradskim poslovnicama mt:s-a su obučavani za korišćenje znakovnog jezika, što će mnogo značiti osobama sa oštećenim sluhom jer će moći do poslovnice da odu bez pratnje.

Telenor ima nešto skuplji tarifni paket, u kome se 300 SMS poruka dobija za 150 dinara mesečne pretplate. Za korišćenje ovog paketa potrebno je stručnim službama Telenora dostaviti potvrdu da se radi o gluvom licu u smislu zakonske definicije.

Foto: pcpress.rs

Share Button

Ostavi komentar