mts za gluve osobe
27. 09. 2013.

mt:s ima najpovoljniji tarifni paket za gluve osobe

Osobe sa oštećenim sluhom se putem telefona sporazumevaju sa drugim osobama slanjem SMS poruka. Poređenjem tarifnih paketa domaćih mobilnih operatora, došli smo do odgovora da mt:s ima najbolji tarifni paket za gluve osobe. Kompanija mt:s je osobama sa oštećenim sluhom namenila tarifni paket koji sadrži 300 SMS poruka za 120 dinara mesečne pretplate. Koja dokumenta […]