MTS – najviše korisnika, Telenor – najveći prihod

Mobilna Telefonija / 11. 07. 2012. / Bloger:

Prema informacijama o prihodima u 2011. godini Telenor je prvi mobilni operator u Srbiji sa 43.6% od ukupnoh prihoda mobilnih mreža, što u slučaju Telenora iznosi 847 miliona eura prihoda. Druga je Mobilna telefonija Srbije sa 38.8%. Treći je VIP sa daleko manjim udelom od 17.6%.

Ako se posmatra celokupno tržište, ostvaren je rast prihoda od 10% u odnosu na 2010. godinu. Prema informacijama Blomberg.com  u Srbiji postoji 10.2 miliona brojeva mobilnih telefona, odnosno 1.4 prosečno po svakom stanovniku Srbije.

MTS i dalje ima najveći broj korisnika, odnosno 53.6%. Broj na Telenoru ima 30.8% a VIP 16.3%.

Ako posmatramo same aktivnosti, niža cena telefoniranja je uticala i na porast korišćenja te vrste usluge, dok je slanje sms i mms poruka smanjeno, verovatno i zbog ekspanzije mobilnog interneta a samim tim i upotrebom društvenih mreža.

Autor: Miloš Petrović

Share Button

Slede komentari
  1. Ž.Vasić

    Gospodine Petroviću, hvala Vam na ovim informacijama. Hteo bih da Vam postavim pitanje – Da li ste razmišljali koliko se narod opljačka u toku jedne godine zbog obaveze plaćanja provizija pri izmirenju računa za usluge ovih operatera?
    Korisnik sam MTS-a, a ista situacija je i kod ostalih operatera ista situacija. Ni jedan operater nema svoja naplatna mesta na kome bi korisnik usluga mogao da plati račun bez provizije. MTS se odvojio davno od Pošte tako da račun za uslugu korišćenja mobilnog telefona nije moguće platiti na naplatnim mestima MTS-a jer ih nema.Plaćanje računa može se izvršiti preko banaka ili na šalterima Pošte, a minimalna provizija je 35 dinara po računu.Proosto je izračunati ako ima 10,2 miliona pretplatnika, a od toga su 53,6 MTS-ovi to je 10200000 x 53,6% x 35 din x 12 meseci =2.296.224.000 dinara/godišnje, ili 18.821.508 evra. A Vi izračunajte koliki je to iznos za sve operatere.U pitanju je više desetina miliona evra godišnje za koje su korisnici telefona opljačkani. Pitanje je prosto: Ako korisnik usluge ima obavezu da plati uslugu, što je normalno, zar i operater nema obavezu da primi novac na svom naplatnom mestu i to bez provizije, a ne da nas upućuje na plaćanje preko šaltera pošta i banaka? Naravno, neko bi rekao da građani mogu da plaćaju elektronskim putem sa svojih bankovnih računa.Ja to ne sporim, ali ne može se osporiti ni pravo da ja operateru platim kešom – direktno i bez provizije.

Ostavi komentar