Koliko koristimo fiksni telefon

Mobilna Telefonija / 27. 09. 2012. / Bloger:

Pojavom mobilne telefonije, promocijama koje mobilni operateri  i ponudom jeftinih mobilnih uređaja došli smo u situaciju da se fiksna telefonija daleko manje koristi nego ranijih godina. Prema podacima Republičke agencije za elektronske komunikacije prosečan razgovor fiksnim telefonom se smanjio za oko 3 minuta a mesečni račun je pao ispod 1000 dinara.

Na pitanje koje smo postavili na Twitteru kada ste poslednji put nekome dali svoj broj fiksnog telefona bilo je puno interesantnih odgovora. Neki su svoj fiksni telefon već odjavili dok su drugi imali toliko problema da svoj broj nisu ni zapamtili. Postoje tako i osobe koje i posle par godina korišćenja ne pamte svoje brojeve telefona, što je donekle i razumljivo s obzirom da postoje osobe koje imaju fiksni telefon samo zbog interneta (ADSL-a), ili rodbine i prijatelja koji drže do tradicije i smatraju fiksni telefon kao nešto što je neophodno.

 

Razgovori u mobilnoj telefoniji

U mobilnoj telefoniji je situacija drugacija. U Srbiji, zvanično, ima 10.182.023 korisnika mobilnih telefona, što znači da na 100 stanovnika dolazi 143 telefona. Pored toga što u Srbiji ima više mobilnih telefona nego korisnika povećava se i trajanje razgovora. U mobilnoj telefoniji su pojedinačni korisnici u proseku u toku godine razgovaralo 997 minuta, što je u proseku oko 12% više u odnosu na prošlu godinu, kada je svaki korisnik razgovarao oko 890 minuta.

SMS poruke

SMS poruke za razliku od razgovora beleže pad. U toku 2011 godine poslato je ukupno 9,6 milijardi SMS poruka, pri čemu je svaki korisnik, u proseku, poslao 945 poruka za godinu dana, odnosno 2,6 poruka dnevno. U zavisnosti od mobilnog operatera i od tarife koju izaberete, cena se kreće od 1 dinara pa na gore, što je godišnji trošak za poruke od gotovo 90 miliona evra. Kada je reč o mobilnoj telefoniji i dalje se troši više ono što je u ponudi, to pre svega prednjače prepaid korisnici.

Zaključak: Korišćenje fiksnih telefona drastično opada, kako zbog toga što mobilna telefonija polako prelazi u brži vid komunikacije, tako i zbog usluga koje mobilni operateri pružaju, a to su pre svega SMS poruke kao i  mobilni pristup internetu. Ako se ovaj trend u budućnosti nastavi i fiksni operateri razdvoje usluge korišćenje ADSL priključaka od korišćenja fiksnih telefona gotovo je sigurno da će broj pretplatnika fiksne telefonije još više opasti, a jedini vlasnici priključaka će biti pravna lica.

 Autor: Miško Bobić, Miloš Petrović

Share Button

Ostavi komentar