Mobilno oglašavanje BizzbuZZ 2011

Mobilna Telefonija / 03. 11. 2011. / Bloger:

Drugi dan predavanja na BizBuZZ2011  vezan je za mobilnu telefoniju Srbije. Predavanja koja bih izdvojio su Mobilne aplikacije za bankeRevolucija mobilnih kupona u Retail industriji i Mobilno oglašavanje o čemu će biti par informacija.

Svima je poznato da postoje razna oglašavanja od štame, radija, i televizije koji su stari načini oglašavanja, pa sve to mobilnih oglašavanja koja su sve više u usponu kako kod nas, tako i okruženju. Na pitanje da li se mobilno oglašavanje isplati u Srbiji, Ivan Rečević odgovorio je Da, s tim da se na taj način možete povezati i više dobiti od stranih kompanija nego kod nas. Međutim zbog brzog rasta korišćenja mobilnih telefona za internet sve veći broj sajtova beleži rast posete sa mobilnih telefona, a samim tim se povećava mogućnost za oglašavanja preko sajtova. Smatra se da je što se tiče kliktanosti na oglase preko sajta za sada ne tako velika, i da se ona kreće nešto manje od 5 % na malom uzorku koji je urađen na samom predavanju o mobilnom oglašavanju.

Zaključak: Mobilno oglašavanje je u usponu u Srbiji i verovatno će za koju godinu imati znatno veći uticaj nego sada.

Share Button

Ostavi komentar