Telenor mobilni internet bizbuzz 2011

Prvog dana BizbuZZ konferencije koja se održava u Nišu, bilo je više predavanja vezanih za mobilne usluge Telenora. Jedno od tih predavanja koje bih izdvojio je bilo vezano za mobilni internet Telenora. 

Razlog zbog čega sam izabrao ovu temu tiče se statiskike vezane za korišćenje mobilnog interneta, potrošnje saobraćaja, a vrlo malo spomenuto o brzinama interneta, a gotovo ništa nije rečeno o 4G(četvrtoj generaciji mobilnog interneta). Da se vratimo na ono što bih ja izdvojio važno za ovo predavanje.

Sam početak ovih predavanja obeležio je istorijat i početak korišćenja interneta, pa sve do pete dekate u kojoj se pojavljuje mobilni internet, i kako se brzina postepeno povećavala od GSM-a, GPRS-a, EDGE-a, pa do 3G HSPA i HSPA+ generacije. Zatim je bilo reči i naglom povećavanju smart telefona i da se predviđa da će do 2012 postojati veći broj smartfona nego običnih računara, što će samim tim povećati korišćenje mobilnog interneta a samim tim i protoka koji je do 2010 godine iznosio oko 35 MB mesečno, a sada je u proseku 75 MB, a da će do 2015 godine taj prosek iznositi oko 1.5 GB. Ono što je takođe zanimljivo je to da se sve više koristi mobilni video i da će se u nekom narednom periodu ova usluga koristiti za 2/3 više.

Zaključak predavanja: Predavanje je bilo ok bar što se tiče istorijata podataka, ali kao što sam naveo u jednom delu teksta, malo toga je rečeno o samom mobilnom internetu, njegovoj brzini, daljem razvitku ka 4G mobilnog interneta.

 

Share Button

Ostavi komentar