Vip prepaid paket donosi USB, a svaka dopuna poklon

Mobilna Telefonija / 27. 08. 2012. / Bloger:

Mobilni operator Vip svojim novim prepaid korisnicima uz nove SIM kartice za 300 dinara, poklanja USB memoriju od 4GB, a svakom dopunom od 200 ili više dinara, očekuju vas besplatni minuti, SMS poruke, MB ili bonus krediti.

Cena uspostavljanja veze prema fiksoj mreži i svim mobilinim mrežama je 8.9 dinara, cena SMS-a u nacinonalnom saobraćaju je 4.5 dinara, MMS-a je 11.8 dinara, dok se cena uspostavljanja poziva naplaćuje 8.9 dinara.

Razgovori se tarifiraju na 60 sekundi nakon prvog minuta razgovora. Cene se ne odnose na međunarodne pozive, roming i usluge sa dodatom vrednošću. Korisnik može dobiti neki od bonusa u vidu SMS poruka, MB, kredita, minuta ka svim mrežama ili u Vip mreži. Bonusi važe u nacionalnom saobraćaju u peroidu od 7 ili 30 dana.

Autor:Miško Bobić

Share Button

Ostavi komentar