Život tarife u mobilnoj telefoniji

Mobilna Telefonija / 21. 05. 2013. / Bloger:

Kreiranje novih proizvoda, tj. servisa i tarifa u telekom svetu stvara se na nivou marketing odeljenja. Marketing stručnjaci u sagledavanju potreba tržišta i komparativnim analizama konkurencije dolaze do pretpostavki u kom pravcu postoji prostor za delovanje i kreiranje novotarija. Sa druge strane, kako mobilni operateri posluju globalno, može stići zahtev sa više instance da se tarifa koja se odlično pokazala recimo u Nemačkoj, prilagodi tržištu Srbije.

Mobilne tarife

Nakon toga marketeri sa biznis analitičarima uobličavaju novi paket ili novi servis. Servisi mogu biti mrežni (razgovor, sms, internet itd.) ili nemrežni (karta za koncert, poklon za rođendan) i slično. Najčešće se na ovom nivou usaglašavaju parametri paketa (broj besplatnih unita, rounding, veličina GPR paketa) i naravno cene.

Sledeći proces je konfiguracija kroz sistem scenarije i biznis logiku. Ove aktivnosti sprovode serviseri (ljudi koji kreiraju servise) i oni implementiraju predlog nove tarife u postojeći biling sistem. Na BSCS-u (business control and support systems) kao kod Telenora u Srbiji ili Vip.net-a u Hrvatskoj ove aktivnosti se sprovode na Produkt Centru. U fiksnoj telefoniji kod Vodafona Italije na primer konfiguracija se izvršava na CB platformi Singl.eView-a.

Kada nova tarifa, servis ili free unit bude iskonfigurisan, kreće proces provisioninga. Naime, obično na testnom ili razvojnom okruženju putem specijalizovane platforme za provisioning IT level obaveštava mrežni nivo (centralni Switch, HLR i VLR) o dostupnosti novog proizvoda.

Sada rejting specijalisti mogu da vrše rigorozna manualna i/ili automatska testiranja. Na primer A osoba dobija novu tarifu, kreće da telefonira, šalje SMS-ove, pravi GPRS saobraćaj, testiraju se romnig tarife ako bude bilo potrebe i tako dalje. Ukoliko postoje više free unita za isti servis, gleda se da li se adekvatno i pravilnim redosledom troše.

Na kraju se aktivira billing, tj. sumiranje svih rejtingovanih zapisa i sve to upoređuje na listingu računa za krajnjeg korisnika. Tim za kvalitet sagledava sve rekorde, i daje saglasnost da novi proizvod može na produkcijsku verziju.

Kao što se da primetiti, veliki broj ljudi i softverskih alata je uključen na više nivoa provere ispravnosti rada tarife, pa vrlo je teško da se desi greška. Međutim, kako postoji ogroman broj zona (ka istoj mreži, konkurentskoj, ka fiksnim telefonijama, međunarodni pozivi) saobraćaj u piku i van pika, moguće je da se u prvom mesecu života nove tarife pojavi neka greška. Za tarife koje postoje dugo na tržištu praktično sve potencijalne greške su uklonjene i ako se pravilno razume cenovnik i rounding može se izvući optimum za konkretan stil života i rada.

Ovde valja pomenuti da visoki računi obično nikad nisu posledica loše implementacije nove tarife, već neracionalnog korišćenja usled neznanja ili odnosno mogućeg kvara rada samog telefona.

Posle određenog vremena svaka tarifa bude osvežena novim besplatnim unitima (veći broj minuta, brži protok, veći GPRS besplatni pakati), a posle više godina biva potpuno ugašena ili toliko upgrejdovana da nema veze sa svojom osnovnom konfiguracijom. Naravno sa sve moćnijim serverima, klijenti u mobilnoj telefoniji za istu mesečnu svotu generalno dobijaju sve kompleksniju uslugu.

Za http://www.switchtel.net/ napisao @Todorovic.

Foto: http://www.thebvc.co.uk/

Share Button

Ostavi komentar