Promo razgovori, poruke i internet u mt:s-u

Mobilna Telefonija / 07. 08. 2013. / Bloger:

Nova promotivna ponuda mt:s-a namenjena svima koji vole duge razgovore i dopisivanje, pruža korisnicima mogućnost da u periodu od 7 dana koriste dodatne minute, poruke i megabajte.

mtsprepaid

Ponuda se aktivira pomoću mt:s prepaid vodiča (*100#), nakon čega treba pronaći konkretnu ponudu. Za povoljne razgovore u okviru mt:s mreže treba odabrati opciju Uzmi minute, a zatim u okviru nje izabrati Uzmi 10x više ili Uzmi 100x više.

Za povoljne SMS poruke u domaćem saobraćaju možete birati između Uzmi 10x više i Uzmi 100x više u okviru opcije Uzmi poruke. Ponudu koju odaberete možete koristiti 7 dana od dana dodele, a stanje možete proveriti na *137# za Uzmi minute i *138# za Uzmi poruke.

Ako često koristite internet na svom telefonu, možete odabrati opciju Uzmi internet, a u okviru nje Internet 7 dana ili Internet 1 dan. Ukoliko ranije potrošite raspoložive megabajte, možete po smanjenoj brzini koristiti internet do isteka perioda od 7 dana ili jednog dana. Stanje možete proveriti na *105#.

Navedene ponude možete aktivirati neograničeni broj puta do 31. decembra 2013. godine.

Share Button

Slede komentari

Ostavi komentar