Kako preneti broj u mt:s

Mobilna Telefonija / 26. 03. 2014. / Bloger:

Ako želite da promenite svog mobilnog operatora i postanete mt:s korisnik, a da uz to zadržite i svoj sadašnji broj telefona, evo uputstva kako da to uradite.

telekomposlovnica

Da bi iz mobilne mreže drugog operatora prešli u mt:s mrežu, potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

1. Da ste korisnik mreže drugog operatora najmanje 3 meseca.

2. Ukoliko ste postpaid korisnik, morate izmiriti sva dugovanja prema prethodnom operatoru.

3. Ukoliko ste prepaid korisnik, potrebno je da budete registrovani kod matičnog operatora. Da bi prešli u mt:s mrežu, trebate doći u neku od mt:s poslovnica i da donesete na uvid važeći lični dokument, SIM karticu i PUK 1 broj.

4. Za maloletna lica zahtev podnosi roditelj ili staratelj.

Nakon što ispunite navedene uslove, treba da izaberete neku od prepaid tarifa poput Moj Prepaid i Moj Klub, ili neki od postpaid tarifnih profila.

Sav saobraćaj koji je obavljen sa stare kartice, do trenutka aktivacije nove mt:s kartice, plaća se prethodnom operatoru, a korisnik je dužan da izmiri sva dugovanja.

Ako zahtev za prelazak u mt:s mrežu bude odobren, u roku od 2 dana od podnošenja zahteva dobićete SMS obaveštenje da je broj uspešno prenet. U međuvremenu možete koristiti svoju staru karticu, a aktivacijom nastavljate da koristite svoj broj, samo sada u novoj mreži.

Troškovi prenosa broja iznose 200 dinara, a zahtev za prenos broja možete podneti u poslovnicama Telekoma Srbija ili putem online zahteva.

Share Button

2 Komentara
  1. Više se ne plaćaju nikakvi dodatni troškovi prilikom prenosa broja. Telekom Srbija snosi apsolutno sve troškove prilikom prenosa broja.

  2. joksimovć slobodan

    Niste m poslali trajnu karticu moj broj paketa 315816632

Ostavi komentar