promena operatera
12. 01. 2012.

Operatera promenilo nešto više od 35.000 korisnika

I ako je u svetu poznato da je mali procenat promene operatera, to se upravo oslikava i kod nas. Od početka uvođenja promene operatera tu uslugu je istoristilo nešto više od 35.000 korisnika. Posebnih pritužbi na promenu nije mnogo bilo, osim pojedinačnih slučajeva. Broj prelazaka sa jedne mreže na drugu rastao je iz meseca u […]