kućni internet
14. 11. 2020.

Vip kućni internet – iz ličnog iskustva 2020

Ovo nije plaćeni teksta Vip mobilne telefonije. Ovo je potpuno lično iskustvo mene kao korisnika, nakon više od godinu dana korišćenja usluga Vip kućnog interneta, sa svim prednostima i manama. Da li je savršen? Nije. Da li je loš? Nije. Krenimo redom. Avgusta 2019. godine iskoristio sam akciju koju je Vip Mobile imao, koja je […]